Welkom bij Riant Verzorgd Wonen

Kleinschalig en particulier

Op deze website vindt u een overzicht van kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Deze woonzorgvoorzieningen zijn zelfstandige ondernemingen, veelal opgezet en geleid door mensen die al  vele jaren  in de zorg werkzaam zijn.

In deze kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen kunnen mensen hun ‘normale’ levensstijl zoveel mogelijk continueren, maar in een omgeving waar alle nodige zorg en verpleging voorhanden is, en waar de privacy en de individuele behoefte van de bewoner hoog in het vaandel staat.

De kracht van de bij Riant Verzorgd Wonen aangesloten woonzorgvoorzieningen ligt in het ‘maatwerk’ dat zij aan hun bewoners bieden. Uitgangspunt is dat de bewoner zoveel mogelijk de regie over zijn of haar leven blijft voeren, daarbij ondersteund door de huishoudelijke en verzorgende medewerkers.

Breed aanbod

De aangesloten particuliere woonzorgvoorzieningen liggen verspreid door het land, sommige op het platteland, andere wat meer in een bebouwde omgeving.  Ook de doelgroepen lopen uiteen, er zijn huizen die zich in het bijzonder richten op dementerende bewoners, in andere huizen wonen vooral ouderen die lichamelijke verzorging nodig hebben.  Er zijn ook mogelijkheden voor echtparen.
Het aantal kamers en/of appartementen loopt globaal uiteen van 8 tot 25.

Direct plaats nodig

Voor het actuele aanbod aan beschikbare appartementen, zowel voor tijdelijk als voor permanent verblijf kunt u terecht op de pagina "Beschikbaarheid". Voor meer informatie hierover kunt u ons ook bellen of mailen.

Kwaliteit

De zorg die in de huizen wordt geboden, voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt, en wordt geleverd volgens een door het CIZ gestelde indicatie. Voor de geïndiceerde zorg kan men een beroep doen op de woonzorgvoorziening. De overige kosten komen voor rekening van de bewoner. In de praktijk betekent dit dat het wonen in een particuliere woonzorgvoorziening vooral haalbaar is voor ouderen met een redelijk pensioen en/of vermogen.
De mate van luxe (appartement, maaltijden, algemene voorzieningen) bepaalt voor een groot deel  het bedrag dat door de bewoner zelf moet worden bijgedragen.

Voor de aangesloten woonzorgvoorzieningen kennen wij een eigen klachtenreglement en -procedure.


Zoek een locatie
Klik hier om door middel van een plattegrond te zoeken naar de locaties van onze woonzorg-voorzieningen.

> zoek een locatie