Over Riant Verzorgd Wonen

Riant Verzorgd Wonen is een brancheorganisatie waarbij kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen zijn aangesloten.
Als wonen in de eigen vertrouwde huiselijke omgeving niet meer mogelijk is, dan is er geen andere keuze dan op zoek gaan naar de meest passende voorziening. Hierbij is het van belang dat u in deze voorziening Riant wordt Verzorgd én dat het Wonen daar zoveel mogelijk aansluit bij uw eigen vertrouwde omgeving. Hoe kleiner deze grote stap is, hoe prettiger u zich daarbij voelt.

De bij Riant Verzorgd Wonen aangesloten woonzorgvoorzieningen doen er alles aan om dit voor alle bewoners waar te maken. Dat betekent dat iedere bewoner Riant wordt Verzorgd en dat ernaar wordt gestreefd om de woonomgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeften en bij de meest passende huiselijkheid.

Wij zijn van mening dat dit alleen mogelijk is in een kleinschalige woonomgeving. Daarom zijn alle bij ons aangesloten voorzieningen dan ook huiselijk en is er ruimte voor persoonlijke aandacht en betrokkenheid.

Bent u op zoek naar een dergelijke voorziening? Neem gerust contact met ons op of met een van de aangesloten woonzorgvoorzieningen.